Pressemeddelelse
21. marts 2017
 
 
 
 
 
 

Grundvandet i Fredensborg Kommune får ekstra eftersyn

 
 
 
 

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget i Fredensborg Kommune er tilfreds med at Region Hovedstaden, som følge af den seneste tids presseomtale om dumping af tønder fra tidligere Lars Foss Kemi, er indstillet på at revurdere behovet for yderligere undersøgelser på fire tidligere lossepladser. Kommunen gennemfører dog ekstra undersøgelser for at sikre, at grundvand som indvindes til drikkevandsforsyning er rent.

 
 
 
 

Som følge af DR's udsendelser med oplysninger om dumping af tønder med kemisk affald på fire tidligere lossepladser ved Kastanievej 40-42, Højsager, Kejserdal og Knurrenborg Vang, har Fredensborg Kommune bedt den ansvarlige myndighed - Region Hovedstaden - redegøre for, hvilke tiltag de vil iværksætte for at sikre grundvandet. Regionens svar, som fremhæver at de fire lossepladser ligger i højtprioriterede grundvandsområder, blev drøftet på Plan,- Miljø- og Klimaudvalgets møde den 7. marts: 

 

"Vi er tilfredse med, at regionen er indstillet på at tale med øjenvidner i sagen og på baggrund af eventuelle nye oplysninger, vurdere, om der er behov for at udføre nye undersøgelser på de fire tidligere lossepladser", siger udvalgsformand Lars Simonsen, og fortsætter: 

 

"Vi har dog besluttet at gennemføre en udvidet kontrol af vandkvaliteten i indvindingsboringer, som ligger nedstrøms for lossepladserne, for at sikre, at drikkevand, som leveres til borgerne er rent. Nordvand, der indvinder drikkevand fra 7 indvindingsboringer i Langstrup kildeplads, har siden 2002 fået analyseret vandet, og kan bekræfte at vandet herfra er rent", slutter Lars Simonsen. 

 

Efter aftale med Fredensborg Forsyning, vil der i løbet af marts måned blive udført en udvidet undersøgelse af vandkvaliteten i indvindingsboringerne i indvindingsoplandet til Humlebæk Vandværk, hvor der bl.a. analyseres for indhold af organiske opløsningsmidler, herunder chlorerede opløsningsmidler - stoffer, som kan stamme fra dumping af tønder fra Lars Foss Kemi.

 

Borgmester Thomas Lykke Pedersen er tilfreds med indsatsen:
"Vi fik i 2012 overrakt prisen for landets reneste drikkevand - og det skal det fortsætte med at være, så borgerne kan være trygge. Jeg er derfor tilfreds med de initiativer, som er igangsat og jeg forventer, at de vil være tilstrækkelige", siger Thomas Lykke Pedersen.

 

Kommunen vil med interesse følge regionens videre arbejde og vil aktivt medvirke til at sikre, at evt. nødvendige supplerende undersøgelser, overvågninger eller andre tiltag iværksættes. 

Kommunen vil desuden undersøge, om der kan være en sundhedsmæssig risiko ved de

nuværende anvendelser af arealerne.

 
 
 
 
Kontaktinformation

Udvalgsformand Lars Simonsen (B), tlf. 27 36 56 68

Borgmester Thomas Lykke Pedersen (A), tlf. 25 29 19 42

Centerchef Ulla Catrine Brinch, tlf. 72 56 59 50

 
 
 
 
 
 
 

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B

2980 Kokkedal

Telefon: +45 72 56 50 00

fredensborg@fredensborg.dk

IMAGE